Divas valstības

Divas_valstiibas110819 Lk. 12:32-40 Nebīsties, tu mazais ganāmpulciņ, jo jūsu Tēvam labpaticis dot jums Valstību.   Pārdodiet savu mantu un izdaliet žēlastības dāvanās. Dariniet sev naudas makus, kas nenodilst, neizsīkstošu mantu

Atgriezies pie Dieva un seko man!

Lejuplādēt svētrunas ierakstu (AAC)

Lk.5:1-11

Un notika, kad ļaužu pūlis pie viņa spiedās, lai dzirdētu Dieva vārdu,

Kā Dievs tiek pagodināts

Lejuplādēt svētrunas ierakstu (AAC)

Jņ.13:31-35

Kad viņš bija izgājis, Jēzus saka: "Tagad Cilvēka Dēls ir paaugstināts un Dievs paaugstināts Viņā. Bet, ja Dievs

Augšāmcelšanās ilgas

Lejuplādēt svētrunas ierakstu (AAC)

Jņ.20:19-31

Šinī pašā pirmajā nedēļas dienā, vakarā, kad mācekļi, bīdamies no jūdiem,

Kristīgie Labie darbi

Lejuplādēt svētrunas ierakstu (AAC)

Jņ.12:1-8

Bet Jēzus sešas dienas pirms Pashā nogāja uz Betāniju, kur bija Lācars,

Pļauja

Lejuplādēt svētrunas ierakstu (AAC)

Lk.13:1-9

Tajā brīdī atnāca kādi cilvēki un pavēstīja Jēzum par galilejiešiem, kuru asinis Pilāts bija

Ciešanas, es un vienīgi Jēzus

Lejuplādēt svētrunas ierakstu (AAC)

2.Kor.5:20-6.10

Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs sauktu caur mums: Kristus dēļ mēs lūdzam – saņemiet šo

Apskaidrošana

Lejuplādēt svētrunas ierakstu (AAC)

Lk.9:28-36

Pēc kādām astoņām dienām, kad Jēzus bija šos vārdus sacījis, viņš ņēma sev līdzi Pēteri un Jāni, un

Jaunie svētības un lāsta vārdi

Lejuplādēt svētrunas ierakstu (AAC)

Lk.6:17-26

Nokāpis līdz ar viņiem no kalna, viņš stāvēja klajā laukā, un kopā ar viņu bija liels pulks mācekļu

Powered by WordPress