Zvaigzne, zīmes un notikumi

Mt.2:9-12 … Un, redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu, līdz nonāca un apstājās virs tās vietas, kur bija

Gods Dievam augstībā

Lk.2:1-14 Tajās dienās nāca cēzara Augusta pavēle pierakstīt iedzīvotājus visā zemē. 2 Šī pirmā pierakstīšana notika laikā, kad Sīrijā valdīja Kirēnijs. 3 Un visi devās ceļā,

Gaidot Kristus atnākšanu

Mt.11:2-6 Jānis, atrazdamies ieslodzījumā, dzirdēja par Kristus darbiem un, nosūtījis pie viņa savus mācekļus, 3 lika viņam jautāt: “Vai tu esi tas, kam jānāk, vai mums

Ķēniņš nāk lēnprātīgs

Mt.21:1-10 Un, kad tie tuvojās Jeruzālemei un nāca pie Betfagas, pie Eļļas kalna, tad Jēzus sūtīja divus no Saviem mācekļiem un tiem sacīja: "Eita uz ciemu,

Svētīgs, kas pie Jēzus

Svētīgs_kas_pie_Jēzus_15.12.2019. Mt 11:2-6 Jānis, atrazdamies ieslodzījumā, dzirdēja par Kristus darbiem un, nosūtījis pie viņa savus mācekļus,  lika viņam jautāt: “Vai tu esi tas, kam jānāk, vai mums

Laiku beigas

Lk.21:5-19 Kad daži runāja par templi, ka tas izrotāts dārgakmeņiem un bagātām dāvanām, viņš sacīja: 6 “Nāks dienas, kad no tā, ko jūs tagad redzat, nepaliks

Taisnoti ticībā

Lk.19:1-10 1 ​Nonācis Jērikā, Jēzus gāja pilsētai cauri. 2 Un, lūk, tur bija kāds cilvēks, vārdā Caķejs, tas bija virsmuitnieks, bagāts vīrs. 3 Viņš gribēja Jēzu redzēt, kāds

Sauciens pēc Dieva žēlastības

Lk.18:9-14 Un dažiem, kas sevi uzskatīja par taisniem, bet pārējos nicināja, viņš stāstīja šādu līdzību: 10 “Divi cilvēki ienāca templī Dievu lūgt, viens bija farizejs un

Izvēlēties īsto bagātību

Lk 16:19-31 Bija kāds bagāts vīrs, kas tērpās purpurā un smalka lina drānās un lepni dzīroja ik dienas. 20 Bet viņa durvju priekšā gulēja

Pazudusī avs

Lk.15:1-7 Daudzi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai viņu dzirdētu. 2 Farizeji un rakstu mācītāji kurnēja: “Šis pieņem grēciniekus un kopā ar tiem

Powered by WordPress