Ticība uz Kristu ir ar Krustu

Jēzus norāj Pēteri par ticību uz Pestītāju bez Krusta ciešanām un nāves. Māca mācekļus par to, ka aizliegt sevi nozīmē padoties Dieva gribai nevis savai vai citu cilvēciskajai gribai.

Ziemassvētku priekšvakara sprediķis 1.Jāna 4

Māc I.Dauksta sprediķis "Par Dieva

Mīliet cits citu

Mācītāja Ingus Dauksta Sprediķis par dievišķo mīlestību, kas tā ir un no kurienes tā nāk. Ko nozīmē mīlēt citam

Svētruna Palmu svētdienā 2007

Mācītaja Ingus Dauksta svētruna, Apustuļu darbu 2.nod. Iesvētes

Bagātais vīrs MK.10:17

Māc Ingus Dauksta svētruna 15.oktobrī

Powered by WordPress