Svētruna Palmu svētdienā 2007

Mācītaja Ingus Dauksta svētruna, Apustuļu darbu 2.nod. Iesvētes

Bagātais vīrs MK.10:17

Māc Ingus Dauksta svētruna 15.oktobrī

Powered by WordPress