Māriņš Luters “Galda runas” – 62 

To, kā iepazīt mūsu kungu Dievu un Viņa mīļo Dēlu Jēzu Kristu, lai iemantotu pestīšanu, māca tikai Svētais Gars ar Dieva vārda palīdzību. Filozofija Dieva lietās neko nesaprot. Es raizējos, ka filozofija atkal tiks pārlieku sajaukta kopā ar teoloģiju, – lai gan es nebūt neesmu pret filozofijas mācīšanu un mācīšanos. Taču šīs lietas jāprot labi izšķirt – filozofijai jāpaliek savā jautājumu lokā, kā Dievs to ir devis. Bet filozofija grib iejaukties teoloģijā, it kā tur būtu tās īstā vieta. Tas nav ne pieņemams, ne paciešams.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress