Mārtiņa Lutera “Galda runas”- 57 

Ja gribi būt drošs un nepakļaut briesmām savu sirds apziņu un pestīšanu, tad atturies no spekulācijām, no sava prāta centieniem izdibināt lietas un no cilvēciskām domām par to, kāda ir mūsu Kunga griba. Jo ārpus Svētajiem Rakstiem un Dieva Dēla Kristus Dievs nav atrodams.

***

Mūsu Kungs Dievs ir visās vietās, tomēr nav satverams un aptverams. Es viņu atrodu ne tikai Jeruzālemes templī, ne tikai tādā izskatā un apveidā, kādā Viņš tiek attēlots un rādīts. Viņš ir visur, proti, Kristībā, silītē, [Altāra] sakramentā, bet ne tādā godībā un manās spekulācijās, kā es pēc sava prāta Viņu attēloju.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress