Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, Augšāmcelšanās svētki. 

Es dzīvoju un jums būs dzīvot. Jņ.14:19

Jēzus Kristus ir augšāmcēlies no mirušiem. Ir nepieciešama ticība, lai mēs būtu pārliecināti un varētu nešaubīgi palikt pie šā mūsu ticības artikula:”.. nokāpis ellē , trešajā dienā augšāmcēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.” Tādēļ ir labi jāievēro vārdi – Kristus ir augšāmcēlies no mirušiem- un jāraksta tie ar lieliem burtiem tā, lai ikviens būtu tik liels un augsts kā torni, jā kā debesis un zeme, un mēs neredzētu, nedzirdētu, nedomātu un nezinātu neko citu kā vien šo mācību. Ja mēs tam ticētu, tad mācētu svētīgi dzīvot un mirt. Jo Kristus ir uzvarējis nāvi un cēlies augšām no mirušajiem ne tikai sev, bet arī mūsu labā – tev Kristus augšāmcelšanās jāuzlūko tā, lai tu redzētu, ka arī mēs esam ietverti šajā notikumā, ka caur Viņa augšāmcelšanos arī mēs ceļamies augšām no nāves, lai līdz ar viņu dzīvotu mūžīgi.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress