Mārtiņš Luters “Galda runas” – 40 

Ak, nē, es negribu nodot Dieva vārdu! To negribēju darīt ne Augsburgā, ne Vormsā, kad mani centās pierunāt, lai atsakos no savas lietas. Es labprātāk biju ar mieru atteikties no aizsardzības un doties lielās dzīvības briesmās , nekā atstāt savu mācību , jā, Dieva vārdu, nodotot to cilvēku ziņā.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress