Mārtiņš Luters “Galda runas” – 42 

Sludināt Kristu – tas ir grūyts un bīstams amats. Ja būtu zinājis iepriekš, es nepiekristu to pieņemt, bet līdz ar Mozu teiktu: “Ak, Kungs, sūti taču ko sūtīdams!” Neviens nebūtu spējis šajā lietā mani iesaistī. Tādēļ Branderburgas bīskaps, gribēdams man dot labu padomu, pareizi runāja:”Doktora  kungs, es esmu jums teicis, lai jūs klusējat un neejat pārāk tālu; jūs sev radīsit lielas grūtības, jo šī lieta skar svēto kristīgo baznīcu.” Manuprāt es tiešām pats sev esmu sagādājis lielas grūtības – uzkrāvis uz saviem pleciem visas pasaules naidu; bet agrāk pieredzēju drošus un labus laikus.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress