Mārtiņš Luters “Galda runas” – 44 

Manā sirdī valda  – un tā tam arī jābūt – tikai viens vienīgs artikuls, proti, ticība manam mīļajam Kungam Kristum, kas ir iesākums, vidus un noslēgums visām manām garīgajām domām, visām pārdomām par Dievu, kādas vien man var būt dienā un naktī. Tomēr es jūtu, ka no šīs neaptveramās, bezgalīgās gudrības augstuma, dziļuma un platuma tik tikko spēju satvert kādu niecīgu daļu – no šīs brīnišķigās, bagātīgās dārgumu krātuves esmu spējis paņemt un celt gaismā tikai dažas mazas kripatiņas.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress