Mārtiņš Luters “Galda runas” -45 

Labi, mēs esam likuši savu paļāvību uz šo Cilvēku, Kungu Kristu< Dieva Dēlu, kas mūs noteikti neatstās. Mūsu miesa un dzīvība ir Viņa ziņā. Kur būs Viņš, tur būsim arī mēs – es nezinu nekā cita, uz ko paļauties. Tādēļ, kā arī Kristus dzīvo, – Viņš arī zina, ka Viņa dēļ mēs visu darām un panesam – savā sludināšanā, mācīšanā un rakstīšanā. Gan pasaule, gan mēs paši zinām, ka paļaujamies uz Kristu un Viņš mums palīdzēs; tomēr lūzumam ir jānāk, un mums nebūs viegli pastāvēt.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress