Mārtiņš Luters “Galda runas” – 46 

Liksim visu savu uzticību un paļāvību uz Kristu Jēzu! Ja Dievs šai brīdī vai rīt ņems mani projām no šīs dzīves, es gribu tikai apliecināt Jēzu Kristu un atzīt Viņu par savu Dievu un Kungu. To esmu mācījies ne tikai no Rakstiem, bet arī no daudziem un dažādiem pārbaudījumiem, no savas pieredzes. Jēzus vārds man bieži ir palīdzējis tādos brīžos, kad visa radība nespētu palīdzēt. Tā nu man ir gan Vārds, gan darbi, gan pieredze. Mīļais Dievs to visu man ir devis bagātīgi. Tas gan no manis ir prasījis izturēt lielas grūtības, vienu otru smagu pārbaudījumu, tomēr tie visi ir bijuši labi un vajadzīgi.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress