Mārtiņš Luters “Galda runas” -47 

Šis ir visas kristīgās mācības galvenais artikuls, proti, par mūsu pestīšanu. Šis jautājums jāaplūko visās teoloģiskajās diskusijās. To visupirms ir mācījuši arī visi pravieši. Ja šis artikuls par mūsu dvēseļu pestīšanu tiek satverts un paturēts ar drošu un stipru ticību, tad seko visi pārējie artikuli, kā, piemēram, par Svēto Trīsvienību. Dievs arī nevienu citu mācību nav tik atklāti un skaidri paskaidrojis kā tieši šo, proti, ka tikai caur Kristu iemantojam pestīšanu. Lai gan Viņš ir runājis arī par Svēto Trīsvienību, tomēr galvenais vienmēr ir bijis artikuls par dvēseļu pestīšanu. Arī citi artikuli ir nozīmīgi, tomēr šis ir pats svarīgākais.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress