Mārtiņš Luters “Galda runas” – 48 

Tā kā ar miesīgām acīm neesmu redzējis, nedz savām ausīm redzējis Jēzu Kristu, tad es par Viņu nezinu neko citu kā tikai Viņa vārdu. Tomēr – paldies Dievam! – no Rakstiem esmu mācījies par Viņu tik daudz, ka man ar to pilnīgi pietiek, tādēl es netiecos neko ne redzēt, ne dzirdēt miesīgi. Turklāt savā lielajā vājumā , juzdams bailes un grēka nastu, drebēdams nāves priekšā, ļaunās , aplamās pasaules vajāts, es bieži vien esmu pieredzējis un jutis Dieva spēku, ko šis Vārds man parādījis brīžos, kad biju visas pārējās radības pamests. Tas mani ir izrāvis no nāves un atkal darījis dzīvu, mierinājis visdziļākā izmisuma brīžos – īpaši Augsburgas reihstāgā 1530.gadā.

Lai Dievs dod, ka pie šī Vārda palieku gan dzīvojot, gan mirstot!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress