Mārtiņš Luters “Galda runas” – 49 

Lai slava un pateicība Dievam! – es esmu apguvis šo prasmi, proti, ticēt, ka mūsu Kungs Dievs ir gudrāks par mani. Visam manas zināšanas teoloģijā nāk no ticības tam, ka vienīgi Kristus ir Kungs, par kuru runā visi Svētie Raksti.

***

Pats galvenais visās teoloģijas studijās ir  – mācīties pareizi atzīt Kristu. Ja vien es spētu atstāt aiz sevis to, ko ar vislielāko uzticību mācu, proti, ka ir jāsargās no spekulācijām un visvienkāršākajā un skaidrākajā veidā jāatzīst Kristus, – es patiešām būtu paveicis daudz.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress