Mārtiņš Luters “Galda runas” -50 

Kristum patīk parādīt Savu spēku un gudrību vislielākajā vājumā un ģeķībā – kā tas škiet, raugoties ar pasaules acīm, – un paveikt visu tā, ka tie , kuri stājas pretī Viņa vēstnešiem, aiziet nāvē un krīt velna nagos.

***

Kristus cīnās ar velnu brīnumainā veidā: velns ar lielu spēku , gudrību un piesardzību, turpretī Kristus – ar lielu vājumu un vientiesību; un tomēr Viņš izcīna uzvaru.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress