Mārtiņš Luters “Galda runas” – 51 

Kristus Savu valdīšanu īsteno brīnumainā kārtā un kā cilvēka prātam šķiet, ka Kristus ir bezspēcīgs, it kā Viņam nebūtu nekādas vara. Un tomēr Viņš apkauno pašus varenākos, gudrākos un svētākos ļaudis šjā pasaulē – ķeizarus, ķēniņus, valdniekus, pāvestu, kardinālus ar visiem viņu galmiem un sekotājiem. Tikai mums it jābūt par to pārliecinātiem

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress