Mārtiņš Luters “Galda runas” – 52 

Ja vien mums ir mūsu mīļais Kungs, mēs esam bagāti un svētīgi, tādēļ netiecamies pēc šīs pasaules greznības, goda un mantas. Bieži vien mēs gan paši Kristu pazaudējam, neuzskatīdami, ka Viņš ir mūsu un mēs piederam Viņam, ka Viņš ir mūsos, bet mēs – Viņā; jo reizēm grūtā brīdī Viņš uz mirkli Sevi apslēpj. Taču mēs smeļamies mierinājumu Viņa apsolījumā: “ES esmu pie jums ik dienu līdz pasaules galam.”Tas ir mūsu vislabākais un vērtīgākais dārgums.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress