Mārtiņš Luters “Galda runas” – 56 

Dievs ir neaptverams un neredzams; kas ir redzams un aptverams, tas nav Dievs.

***

Dievs atkal un atkal no neredzamām lietām rada redzamas; Viņš gribētu, lai arī mēs darām tāpat. Bet mēs visu apgriežam otrādi – vispirms gribam redzēt un aptvert un tikai tad piekrītam ticēt.

***

Cik grūti un sāpīgi dabai un prātam ir palikt gluži kailam un atstāt visu, ko var sajust, lai turētos tikai pie Dieva vārda – arī tad, kad sajūtas rāda ko gluži pretēju! Lai posta un nāves brīdī Dievs mums dod tādu drosmi un ticību!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress