Mārtiņš Luters “Galda runas” – 58 

Es uzticīgi lūdzu un mudinu ikvienu kristieti nekrist apgrēcībā Bībeles vienkāršo runu un notikumu aprakstu dēļ un neapšaubīt tos; lai cik vienkārši šie stāsti būtu, tie tomēr ir Dieva vārdi, augstās dievišķās Majestātes tiesas, vara un gudrība. Šī ir Grāmata, kas visus gudros dara muļķiem, un tikai vientiesīgie to saprot, – kā Kristus saka Mt. 11:25. Tādēļ atsakies no savām iedomām un sajūtām un vērtē augstu šo Grāmatu – kā pašu augstāko, cēlāko svētumu, kā bagātīgāko dārgumu krātuvi, kas nekad nevar tikt izsmelta -, lai tu tajā varētu atrast Dieva gudrību, ko Viņš tik vienkārši ir atklājis, apspiezdams un likdams kaunā visu gudrinieku augstprātību. Šajā Grāmatā tu atrodi autiņus un silīti, kurā guļ Kristus, uz ko ganiem norāda eņģelis. Tie gan vienkārši, necili autiņi, taču liels dārgums ir Kristus, kas tajos guļ.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress