Mārtiņš Luters “Galda runas” – 59 

Kas par Dieva gribu, dabu un būtību domā ārpus Dieva vārda, gribēdams to izdibināt ar cilvēka prāta un gudrības palīdzību, tas maldās, sagādādams sev daudz veltīga nemiera un darba.

Ak, mīļais Kungs Dievs, kā gan mēs uzdrīkstamies tik patvaļīgi un pārgalvīgi rīkoties ar šo svētumu, pakļaudami savam prātam Tavus Rakstus, gribēdami tos mācīt. Skaidrot un grozīt pēc sava saprašanas!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress