Mārtiņš Luters “Galda runas” – 60 

Es bieži esmu teicis un vēlreiz saku: kas grib iepazīt Dievu un spriest par Viņu, nepakļaujot sevi nekādām briesmām, tam jāraugās silītē un vispirms jācenšas iepazīt Jaunavas Marijas Dēlu, kas dzimis Betlēmē, guļ mātes klēpī un zīž viņas pienu vai arī – kas piesists krustā. Tā viņš uzzinās, kas ir Dievs. Un šī Dieva atziņa nebūs biedējoša, bet jauka un mierinoša. Sargies no augstām, brīvi lidojošām domām, nekāp debesīs bez īstajām kāpnēm, proti, bez Kunga Kristus Viņa cilvēciskumā. Kā to vienkāršā veidā atklāj Dieva vārds. Paliec pie tā un neļauj, lai tavs prāts aizved tevi projām no Dieva vārda, – tad tu Dievu būsi sapratis pareizi.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress