Mārtiņš Luters “Galda runas” – 61 

Mācībā par Svēto Trīsvienību un sakramentiem mums neklājas rakņāties ar savu prātu, ne arī ļauties spekulācijām par to; jo Dieva un cilvēka spriedumi ir gluži pretēji – kristīgajā mācībā tie nesaskan. Mums jāraugās tikai uz Dieva vārdu, pastāvīgi jādomā par to, par Viņa varenību un žēlastību. Uz to mums jāpaļaujas, tad viss  būs labi un mēs nekad neiesim pazušanā.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress