Mārtiņš Luters “Galda runas” – 63 

Mans padoms ir nediskutēt par apslēptām lietām, bet vienkārši palikt pie Dieva vārda, it īpaši pie tā, kas  sacīts katehismā. Jo tajā īsi apkopots ļoti labs, pareizs, taisns ceļš kristīgajā reliģijā un galvenajos mācības artikulos. Desmit baušļus ir devis pats Dievs ; Kristus ir mācījis „Mūsu Tēvs” lūgšanu, Svētais Gars  ir īsākajā un pareizākajā veidā apkopojis ticības artikulus. Katehismā  šīs trīs daļas ir izklāstītas tādā veidā , ka vēl labāk,  īsāk  un mierinošāk tās nevarētu izklāstīt. Taču katehisms tiek noniecināts kā kaut kas pārlieku vienkārši  tikai tādēļ, ka to katru dienu māca un atkārto maziem bērniem .

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress