Mārtiņš Luters “Galda runas” – 64 

Sargieties no pārmērīgas garīguma uzsvēršanas! Ir skaidrs: ko Dievs dod, to Viņš dod redzamā un dzirdamā veidā; un mums tas jāuzņem kā garīga lieta.

***

Es tagad neraizējos ne par sapņiem , ne par zīmēm. Man ir Dieva vārds, un man ar to pietiek. Es negribu, lai pie manis ar pasludinājumu nāktu kāds eņģelis, un tagad es viņam ar neticētu: taču var nākt laiks, kad es kādā īpašā lietā to vēlētos.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress