Mārtiņš Luters “Galda runas” – 65 

Kristus reiz ir nācis uz zemes redzamā veidā, dzīvojis mūsu vidū un ļāvis mums redzēt Savu godību. Ar īpašu padomu, ar Dieva gādību Viņš paveicis cilvēka dzimuma pestīšanas darbu. Es neprasu, lai Viņš tāpat nāktu vēlreiz, un negribu arī , lai Viņš sūtītu Savu eņģeli. Ja arī eņģelis nāktu no debesīm un redzemā veidā nostātos manu acu priekšā es tomēr negribētu viņam ticēt: jo man ir mana Kunga Kristus vēstule un zīmogs, tas ir , Viņa vārds un Sakraments. Pie tā es palieku un netiecos iemantot jaunas atklāsmes.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress