Mārtiņš Luters “Galda runas” – 67 

Pēc vakara lūgšanas Luters devās pie miera, sacīdams tādus vārdus: mans mīļais Dievs, nu es dodos gulēt un atstāju savu lietu Tavās rokās. Tu visu pratīsi izdarīt labāk. Ja Tu to neatrisināsi labāk par mani, viss būs zaudēts. Kad atkal piecelšos, es gribu turpināt strādāt.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress