Mārtiņš Luters “Galda runas” -68 

Dievs ir tik žēlīgs un žēlsirdīgs – kā arī Raksti Viņu cildina – , ka spēj mīlēt pat ļaunus neliešus. Jā, Dievs ir sūtījis Savu Dēlu, lai Viņš kļūtu par Pestītāju aklajai, cietsirdīgai pasaulei, kas pilnīgi nogrimusi ļaunumā. Es neko tādu nespētu darīt; es pats esmu īsts nelietis.

***

Ja par Dieva vārdu es vienmēr justu tik lielu prieku kā reizēm, tad tiešām es būtu vislaimīgākais cilvēks.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress