Mārtiņš Luters “Galda runas” -69 

Es negribu atraut maizi savai sievai un bērniem, lai dotu tiem, kuriem tāds dāsnums nepalīdz. Bet tad, ja kāds ir nabadzīgs un trūkuma nomākts, es no sirds vēlos viņam palīdzēt un dot , cik spēju.

Labiem darbiem jātiek darītiem klusībā un slepenībā, bez kādas dizošanās. Labu darīt mums piederas , nemeklējot savu labumu, tikai Dievam par godu un sava tuvākā dēļ.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress