Mārtiņš Luters “Galda runas” – 71 

Ja mana sirds nedegtu tā Vīra dēļ, kas par mani ir nomiris, visa pasaule nespētu dot man pietiekami daudz naudas, lai es uzrakstītu kaut vienu grāmatu vai pārtulkotu Bībeli. Lai visa pasaule neatalgo manu darbu – tā ir pārāk nabadzīga un niecīga , lai spētu to izdarīt. Es saviem kungiem Saksijā līdz šim neesmu lūdzis ne grasi.

***

Es gribu sludināt bez atlīdzības un rakstīt , nopelnīdams tikai pasaules nicinājumu, – lai pasaule redz, ka cilvēks spēj darīt ko labu arī bez atlīdzības, tikai tādēļ, ka viņš ir kristietis.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress