Otrā Advente. Klāt ikgadējais misijas atbalsta laiks! 

Uganda. Ar ūdeni un Svēto garu

Ar šīs svētdienas kolekti atkal atbalstām Kristus vārda izplatīšanu pasaulē.
Gadā ir 52 svētdienas, vairāk nav. Tātad 1,9 procenti no kolektēs ziedotā nonāks pie nākamajiem kristiešiem vietās, kur mūsu ”naudas padomiņš” ir vesela bagātība.

Jau otro gadu atbalstām Ugandas luterāņus. Ļoti nabadzīgās zemes dziļumos ir ciemi, ko katoļu/anglikāņu centri pilsētās un pēdējā diktatora ienestais islāms nav sasnieguši, tradīcijās valda animisms (tas pats pagānisms). Dieva vārds veidā, kā tam protam sekot, ir uzrunājis daudzus, luteriskā baznīca aug tādā tempā, kad pietrūkst mācītu priesteru, un draudžu telpu vietā stājas kristīgās stacijas – tās var būt teltis, nojumes vai vietas zem mango koka.

Luterāņu kustību asni ir apvienojušies Ugandas Baznīcā, bīskaps tai Kārlis Bameka, un, kā mēs, arī viņi vēlas stāvēt Misūri Sinodes izpratnes gaismā. Priesteru vietā bieži kalpo griboši vīri, ko cenšas pašus apmācīt svētdienu skolās, tad padziļināt mācību tādā kā garīgā divu gadu vakarskolā, un tad pārbaudītos sūta uz īstām mācībām garīgā augstskolā. Ugandā vēl tādas nav, daži mācās Dienvidāfrikā, citi tuvāk, Kenijā. Pirms gada izvēlējāmies ziedojuma mērķi – izglītot jaunos mācītājus. Bīskaps Kārlis ziņoja, ka ar to Nīmas Luterāņu koledžā Matombo apmaksāta uzturēšanās un mācības diviem puišiem gandrīz gadu (saziedojām 468 eiro, tālāk nosūtīti dolāros).

To svētīgo darbu gribam turpināt. Tā panākam divas labas lietas ar vienu ziedojumu – gan atbalstām Dieva vēsti visām tautām, kā esam mācīti, gan varam būt laipni un žēlsirdīgi devībā, sniedzot atbalstu tiem, kam visvairāk pietrūkst. Tas ir īstais Ziemsvētku gars.

Ja ziedojat ar pārskaitījumu – lūdzu atcerieties norādīt, ka tas ir MĒRĶziedojums Ugandai (vai Ugandas baznīcai)!

Sirsnībā
Gatis

Uganda, kristības luterāņu draudzē

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress