Pārdomas Adventa laikā – 15 

„ UN DZĪVĪBA BIJA CILVĒKU GAISMA” – Jņ.1:4b

…cilvēkam nav citas gaismas kā vien Kristus miesā nākušais Dieva Dēls. Un katru kas tic, ka Kristus ir patiess Dievs un viņā ir dzīvība, šī dzīvība apgaismos un atdzīvinās. Šī gaisma viņu stiprina, lai viņš varētu palikt tur kur ir Kristus. Tā kā Dievs ir mūžīgā dzīvība, tad ši pati gaisma ir arī mūžīga gaisma un tāpat kā šī dzīvība nevar mirt, tā arī šī gaisma nekad nedzisīs un ticība tajā nezudīs.

Šī pati Dzīvība ir cilvēku gaisma, jo tas, kurš atzīst un tic šādai dzīvībai Kristū, tiešām iziet cauri nāvei un tomēr nekad nemirst. Jo šī dzīvības Gaisma viņu aizsargā, tā ka nāve nevar viņam nodarīt ļaunu. Lai gan miesai ir jāmirst un jāsairst, dvēsele šo nāvi nepiedzīvo, jo tā ir šajā gaismā un šajā gaismā tā ir pilnīgi ietverta Kristus dzīvībā. Bet tas, kurš tam netic, paliek tumsībā un nāvē un viņa dvēsele piedzīvos nāvi un mirs mūžīgā nāvē

M.Luters „Iesākumā bija vārds” –sprediķa fragments

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress