Pārdomas Adventa laikā – 5 

„VISS IR RADĪTS CAUR VIŅU” –Jņ.1-3a*

Vai tas nav pietiekoši skaidri pateikts? Kurš brīnās par to, ka stūrgalvīgais noliedz visus centienus pārliecināt viņu par tā maldiem, lai cik skaidri un dedzīgi viņam skaidrotu patiesību., kā Ārijs, kurš tomēr prata izvairīties no šīs skaidrās un atklātās Rakstu vietas, sacīdams; Viss ir radīts no Vārda, bet Vārds pats tika radīts vispirms un pēc tam visas lietas? Un tas ir pret šiem vārdiem : „Viss ir radīts caur Viņu”. Un nav šaubu ka Viņš netika radīts un nevar tikt pieskaitīts tām lietām, kuras ir radītas. Jo tas, kurš min visas lietas, neatstāj neminētu neko, kā arī sv. Pāvils skaidro Psalmu 8:6, kad saka Ebreju vēstulē 2:8 „Visu tu esi licis zem viņa kājām. Bet pakļaujot viņam visu, tas neko nav  atstājis viņam nepakļautu.” Un vēl 1.korintiešiem 15:27 „Jo tas viņam ir visu nodevis apakš viņa kājām; bet kad saka; viss viņam nodots tad, protams, izņemot to, kas viņam visu nodevis”.

Tā arī vārdi „Viss ir radīts caur viņu” noteikti ir jāsaprot attiecībā uz visu, izņemot viņu pašu, kas visu ir radījis un bez kura nekas nav radīts. Arī šie vārdi ir balstīti 1.Mozus gr.1. nodaļas 7.pantā, kur minētas visas radības, ko Dievs radījis; un katru reizi atkārto vārdus: „Un Dievs teica, un tapa.”, lai parādītu, ka tās  visas tika radītas caur Vārdu. Bet sv. Jānis turpina un izskaidro vēl skaidrāk, kad saka: „Bez viņa nekas nav radies , kas ir „

M.Luters “Iesākumā bija Vārds” – sprediķa fragmenti

*Mūsu Bībeles tulkojumā: ”Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir.”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress