Pārdomas Adventa laikā -6 

„BEZ VIŅA NEKAS NAV RADIES, KAS IR”

Ja nekas nav radīts bez Viņa nekas nav darīts, tad Viņš pats noteikti nav radīts; te Ārija maldiem nebūtu vajadzējis rasties; lai gan šajā ziņā pat tik skaidri vārdi nav palīdzējuši. Mums bez kādiem skaidrojumiem ir saprotams, ka šis Vārds ir Dievs un visa īstais Radītājs, – jo bez Viņa nekas nav radies, kas ir.

Daži ir apšaubījuši šī teksta vārdu secību; vārdus „kas ir” viņi saliek kopā sekojošiem vārdiem: „tas kas ir, ņem Viņā dzīvību”. Tāds bija sv.Augustīna viedoklis. Bet šie vārdi īstenībā pieder  iepriekšējiem vārdiem tā, kā es tos devu proti: „Un bez Viņa nekas nav radīts, kas ir radīts”. Neviena no radītajām lietām nav radīta bez Viņa., un tā Jānis vēl skaidrāk pasaka, ka viss tika radīts caur Viņu un Viņš pats nav radīts. Īsāk sakot, evaņģēlists pārliecinoši apgalvo, ka Vārds ir patiesi Dievs, nevis sevī. Bet Tēvā. Tāpēc mēs sakām: Viņa radīt, Tēva dots.

M.Luters „Iesākumā bija vārds” –sprediķa fragments

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress