Problēmas māca mūs pieņemt. 

Kā lai mēs tiekam galā ar savām problēmām? Kāds ir šis ceļš? Vai mēs spēsim to iet, būdami tik nevarīgi? Vai Viņš mūs pieņems, kad būsim atnākuši? Jā! Šis ceļš ir neiedomājami vienkāršs. Atbilde ir meklējama Viņā, nevis mūsos. Mūsu uzmanības centrā ir jābūt Viņam, nevis mūsu neveiksmēm, bezcerībai, depresijai un bailēm. Viņš atklāj mums, cik vienkārši ir pārvarams ikviens šķērslis.

Jā, Viņa atbilde ir vienkārša, jo tieši šobrīd Viņš saka jums: ”Ja jūs piegriezīsities Man,… , tad Es piegriezīšos jums.”(Cak.1:3) Kad jūs jūtaties problēmu nomākts, vienkārši sakiet: „Kungs es piegriežos Tev.”Līdz ar to jūs varat būt pārliecināti, ka Viņš ir piegriezies jums, atgriezies pie jums. Vārds „piegriezties” Rakstos nozīmē „meklēt” vai „piesaukt”. Lieliska ilustrācija šim jēdzienam – ja es paceltu telefona klausuli un piezvanītu jums. Tā es piegrieztos jums, un, ja jūs paceltu klausuli, tad arī jūs piegrieztos man. Pievērsties Dievam ir tikpat kā pacelt telefona klausuli un piezvanīt Viņam. Vai ir tik grūti paņemt klausuli, uzgriezt numuru un pagaidīt atbildi? Vairums cilvēku to spēj.

Dievs nelīdzinās zālēm, kuras var vienreiz izmantot, lai atveseļotos. Viņš dod visu, kas cilvēkam ir nepieciešams ikvienā atsevišķā dzīves brīdī. Mums Viņš ir jāpiesauc un jāpiegriežas Viņam ikvienā atsevišķā dzīves mirklī, paliekot nemitīgā saitē ar Viņu un nemitīgi saņemot Viņa palīdzību.

Mēs varam uzmeklēt Svētajos Rakstos konkrētas sakāves joms. Visas tālāk minētajās Rakstu vietās Dieva aicinājums ir vienāds atgriezies. Un pēc tam Viņš dod ilgoto rezultātu.

…Es ticu, ka jūs sapratīsiet – visu šo problēmu atrisinājums ir vienēds, t.i., atgriezies pie dieva, lai saņemtu apsolīto atrisinājumu. Tie ir māņi, ka mēs paši saviem spēkiem spēsim iegūt minētos rezultātus. Ja tas būtu iespējams, tad Dieva stingrais tvēriens pār mums vien atslābtu un mēs aizietu paši savu ceļu. Mums jāsaprot, ka ikvienas problēmas ilgotais risinājums ir meklējams Dieva tuvumā un, kad tas ir sasniegts, tad Dievs pēc savas gribas iznīcinās mūsu problēmu. Dievs vēlas, lai Viņa tuvumā dzīvotu ne tikai daži izredzētie, bet visi ļaudis. Tomēr tikai retais pakļaujas Dieva plānam, ļaujot ar savām problēmām tuvināties Viņam.

Rakstu vieta – Problēma – Rezultāts

V Moz. 4:30-31 – Bēdas – līdzcietība

I Sam.7:3 – Apspiešana – Atbrīvošana

I Ķēn.9:48-50 – Grēks – Piedošana

II Laiku 6:24-38 – Paļaušanās trūkums – pilnīga paļaušanās ….

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress