Svētdienas skola 

Laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem,
jo tādiem pieder Dieva valstība. (Marka ev. 10:14)

Ja Tu nāc vai vēlies nākt uz Rīgas Sv. Jāņa baznīcu, un Tev vēl pagaidām ir grūti piedalīties dievkalpojumā – būsi  mīļi gaidīts katru svētdienu (vasarā mums ir brīvlaiks) mūsu jaukajā un jautrajā Svētdienas skolā.

Dievkalpojuma laikā pēc Ticības apliecības droši nāc līdzi skolotājiem un visu dievkalpojuma laiku varēsi pavadīt kādā no trīs grupiņu nodarbībām, kuras ik pa laikam iemūžinām jaukās bildītes.

 • Mazo grupiņā bērniem no 3 – 6 gadiem mēs:
  • draudzējamies,
  • klausāmies un mācāmies Dieva vārdu,
  • dziedam un slavējam,
  • spēlējam interesantas spēles,
  • krāsojam, līmējam,
  • mācāmies paklausīt,
  • gatavojam vienkāršus rokdarbus,
  • ….
 • Vidējo grupiņā bērniem no 7 – 11 gadiem mēs:
  • jau sākam lasīt Bībeles rakstu vietas,
  • mācāmies lūgt un pateikties Dievam,
  • sākam gatavot sarežģītākus rokdarbus – arī adventes vainagus,
  • iestudējam Bībeles stāstu ludziņas,
  • ….
 • Lielo grupiņā bērniem no 11 gadiem  līdz jauniešu vecumam (vecuma robežas nav stingri novilktas) mēs:
  • aktīvi mācāmies lasīt un iepazīt Bībeli,
  • pārrunājam un diskutējam par svarīgiem un aktuāliem dzīves jautājumiem Svēto Rakstu gaismā,
  • neatņemama sastāvdaļa ir lūgšana, ar kuru gan sākam, gan noslēdzam nodarbību,
  • ….

Vairākas reizes gadā mums notiek aizraujoši pasākumi – ekskursijas, pārgājieni, teātra uzvedumi, pie mums ir ciemojušies klauni un mēs arī ciemojamies pie bērniem no citām draudzēm un ir arī iespēja katru gadu kopā ar vecākiem piedalīties draudzes nometnē un vēl, un vēl, un vēl….. Nāksim kopā un baudīsim Jēzus klātbūtni, un saņemsim ar prieku Viņa apsolījumus!
Dieva miers lai ir ar jums visiem!


P.S.
Atsevišķa nodarbība reizi mēnesī, otrajā svētdienā 12.00 paralēli ģimeņu dievkalpojumam.

Powered by WordPress