“Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs”. (Mk. 13:31)

Cik augstai gan jābūt savas vērtības apziņai, lai teiktu: "Mana

Dievs ir Persona

„Patiesi, es jums saku, ja jums ir ticība un jūs

Zaļā Ceturtdiena

Zaļā Ceturtdiena

�Un, tiem ēdot, Jēzus ņēma maizi,

Lielaa Tresdiena

Liela Tresdiena

Bet Satans bija iegajis Juda, kur sauca

Lielā Otrdiena

Mācītājs Indulis Paičs

Lielā Otrdiena

Un Viņš Savā

Apsveikums dzimšanas dienā!

Sveiciens dzimšanas dienā, Jāņa draudzes mājas lapa!

Sveiciens veidotājiem un

IR SĀCIES KRISTUS CIEŠANU LAIKS

Kas ir gavēnis?

Izšķirošiem notikumiem savā un tautas dzīvē

Pārdomas. Mana patiesība.

Mana patiesība.

Budisti uzskata, ka, stingri sekojot astoņiem budisma

Vecgada vakara sprediķis 2003.gada 31.decembrī

Lasījumi: Tit. 3, 4-7; Sal.māc.3,1-13; Mt. 25,31-46 (teksti pilnībā sprediķa

Visu atdot otram

Ikviens, kurš svētdienas rītā ierodas uz Dievkalpojumu, būs pamanījis klusos

Powered by WordPress