Sanktpēterburga, 2004.gads 1-6.jūnijs, archibīskapa E.E.Rozīša vizīte

Mācītāja Jura Zariņa atskaite

par kalpošanu Sankpēterburgas Jēzus latviešu evaņģēliski

Latvijas Republikas un Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas līgums

P R O J E K T S (Precīzs teksts

Ticības Apliecību teksta jaunie tulkojumi

PROJEKTS - šo tekstu LELB 21.Sinode nodeva mācītājiem turpmākai apspriešanai

LELB 21.Sinode

2004.gada 8.,9.jūnijā, VEF Kultūras pilī notiek mūsu Latvijas evaņģēliski luteriskās

LELB Satversmes projekts

LELB 21. Sinodes apspriešanai nodotais

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

Eseja “No kurienes es nāku”

“ES IENIRSTU JŪRĀ,

JŪRA IZIET MAN CAURI,

ES IZNĀKU KRASTĀ

Sveicieni no Bonnas Annabergas

Izmantoju bez uzraudzibas atstatu datoru, lai visiem visiem majas sutitu

Apokrifi

Materiālu sagatavoja Kaspars Šlihta

Apokrifi ir raksti, kas nav

“Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs”. (Mk. 13:31)

Cik augstai gan jābūt savas vērtības apziņai, lai teiktu: "Mana

Dievs ir Persona

„Patiesi, es jums saku, ja jums ir ticība un jūs

Powered by WordPress