Radīšanas liecības

Evolūcija:

Ola bez vistas

M.Sc. Ben Hobrink

Šis ir

Dieva patiesība ir pati šī dzīve

Lasījumi no Hozejas 5:15-6:6 un Rom. 4:13-25

Mt.9:9-13 Un,

Preses apskats 2.-6.06.2005.

Sagatavoja

LELB SABIEDRISKO ATTIECĪBU KOMISIJA

Doma lauk.1, Rīga LV-1050

Tel:

Preses apskats 14.-17.05.2005.

Sagatavoja

LELB SABIEDRISKO ATTIECĪBU KOMISIJA

Doma lauk.1, Rīga LV-1050

Tel:

Muzeju nakts 2005

Akcijas „Muzeju nakts” pasākumi

Latvijas muzejos 2005. gada 14. maijs

Preses apskats 05.-10.05.2005.

Sagatavojusi LELB SABIEDRISKO ATTIECĪBU KOMISIJA

Doma lauk.1, Rīga LV-1050

Preses apskats 05.-10.05.2005.

Sagatavojusi LELB SABIEDRISKO ATTIECĪBU KOMISIJA

Doma lauk.1, Rīga LV-1050

Lauras dzeja

TICI UN CERI!

Es saku tev – tici un

Baznicas uzkopsana

Baznīcas uzkopšana

2005. gada maijs [ssp

Domu simfonija. Daiļliteratūras fragmenti. P.Koelju, V.Bušs

Paulu Koelju „Maktub”

Pēdējo vakariņu laikā Jēzus vienlīdz bargi

Powered by WordPress