2002. gads – rit Jāņa baznīcas ērģeļu atjaunošanas darbi

2002. gada Ziemassvētki

CAURI ADVENTA LAIKAM

Mācītājs Juris Zariņš

Lk. 21, 25-28

Bēgšana uz Ēģipti

Stāsts "Bēgšana uz Egipti" no Selmas Lāgerlēvas grāmatas "Kristus leģendas",

Saruna ar Jāņa baznīcas draudzes locekļiem Intu un Daci Vīksnām

Ar Jāņa baznīcas draudzes locekļiem Intu un Daci Vīksnām tikāmies

MUMS JĀIEGŪST KRISTUS

F.B.Meijers, mācītājs Londonā, 1900. gads

Piesavināšanās.

Neapmierināsimies ar

SVĒTRUNA “BŪT VIENOTIEM, NE SAŠĶELTIEM”

OCULI 2003.gada 23.martā

Lk.11,14-28 14 Pēc tam Viņš

6.turpinājums, Nobeigums R.Fostera “LŪGŠANA” fragmentu publikācijai

SIRDS PĀRVĒRŠANĀS

Daudzās grāmatās, kas ir uzrakstītas par lūgšanu,

JAUNIEŠIEM – IZAICINĀJUMS!

Mēs esam Jāņa draudzes jaunieši, bet tie neesam mēs, kas

CIEŠANU LAIKA LASĪJUMI

2003.gada 22. martā

Sestdien

Ģeķis saka savā sirdī:

IEKLAUSIES APSOLĪJUMOS UN SEKO

Ps.32 Lai ikviens ticīgais Tevi piesauc posta laikā,

Powered by WordPress