Diakonijas Vēstis decembris

www.kristigaistalrunis.lv

Sveiciens Adventa laikā!

Jau devīto gadu LELB Diakonijas centrā

Jāņa Kristītāja saucēja balss tuksnesī

Vai šodien vēl skan viņa balss: Atgriezieties no grēkiem, jo

Spenglers, “Ceļa spieķis”- rīta lūgšnas. 2. adventes svētdienā.

Pēc tam būs zīmes pie saules, mēness un zvaigznēm, tautas

Spenglers, “Ceļa spieķis”- rīta lūgšnas. Sestdienā pēc 1. adventes svētdienas.

Kam pieder līgava, tas ir līgavainis; bet līgavaiņa draugs, kas

Cilvēku LŪGŠANAS

Dienasmaize - Cilvēku LŪGŠANAS

Kungs, mūsu Dievs!

Tu esi liels,

Cilvēku LŪGŠANAS

Ak Kungs, dari mani par savu miera ieroci,

lai es

Diakonijas Vēstis novembris

Reformācijas diena 2004.gada 31.oktobrī.

Mūsu Baznīcas svētku dienām bieži ir vairāki nosaukumi un arī

“Diakonijas Vēstis” 2004.gada oktobris

Powered by WordPress