ATKLĀTĀ VĒSTULE VECĀKIEM

Labdien Jūsu mājā, Jūsu ģimenē!

Šī vēstule ir atklāta

Svētdienas Skola

Rakstiņš par Svētdienas skolu mazajiem.

Svētdienas skola mācības sākas

13. svētdiena pēc Vasarsvēkiem

2.Mozus 20, 8 Piemini sabata dienu, ka tu to

Piektdiena, pēc 11. sv. pēc Vasarsvētkiem

Kolosiešiem 4, 2 Esiet pastāvīgi lūgšanās, esiet ar tām nomodā

Vakara aizlūgums. 3.septembris

Jāņa atkl. gr. 22,10 Tad viņš man saka: "Neaizzīmogo šīs

Dienišķā maize. 2.septembris

Jozuas 1, 9

Vai Es neesmu tev pavēlējis: esi stiprs

Dienišķā maize. 1. septembris

Jāņa ev. 4, 14 Bet, kas dzers no tā ūdens,

Mārtiņa Lutera “Domu graudi”

No vācu valodas tulkojis mācītājs Edgars Rumba

Pie

KORIS ATBRAUC NO PĒTERBURGAS!

CEĻOJUMA PIEZĪMES,

oficiāls raksts gaidāms laikrakstā "SVĒTDIENAS RĪTS"

Izbraucām

koris aiz/at – brauc uz/no Pēterburgas

No manas puses šis pasākums sākumā likās tāc gaužām apšaubāms,

Powered by WordPress