Eseja. Pirmā saruna ar Dievu.

Mans ceļš ticībā.

Sākšu ar to kas es pats

Sprediķis par dzīvības godāšanu

Lk.1, 39 Un Marija cēlās tanīs pašās dienās un steigšus

Virsmācītāja Jāņa Liepiņa ordinācijas 60 gadi

Grūti aptverams un skaists gājums

Gunta Sloga

«Šodien

ATKLĀTĀ VĒSTULE VECĀKIEM

Labdien Jūsu mājā, Jūsu ģimenē!

Šī vēstule ir atklāta

Svētdienas Skola

Rakstiņš par Svētdienas skolu mazajiem.

Svētdienas skola mācības sākas

13. svētdiena pēc Vasarsvēkiem

2.Mozus 20, 8 Piemini sabata dienu, ka tu to

Piektdiena, pēc 11. sv. pēc Vasarsvētkiem

Kolosiešiem 4, 2 Esiet pastāvīgi lūgšanās, esiet ar tām nomodā

Vakara aizlūgums. 3.septembris

Jāņa atkl. gr. 22,10 Tad viņš man saka: "Neaizzīmogo šīs

Dienišķā maize. 2.septembris

Jozuas 1, 9

Vai Es neesmu tev pavēlējis: esi stiprs

Dienišķā maize. 1. septembris

Jāņa ev. 4, 14 Bet, kas dzers no tā ūdens,

Powered by WordPress