Diakonijas Vēstis 2004.g. Septembris

Diakonu nometne Kuldīgā

Zaiga Ābele

No 2004.gada 13. – 15. augustam notika

Apsīšu Jēkabs “BAGĀTI RADI”

Patlaban, kur sāku šo rakstīt, Jura diena atnākusi. Lai gan

1. Latvijas luterāņu dienas

Ingrīda Briede, LELB

Pienāca īstais laiks, un tapa 1.Latvijas

“Tavā Spēkā” pielikums “Diakonijas Vēstis” 2004.gada augusts

2004.gada augusts

Rīgas Sv.Jāņa draudzes avīzes pielikums

Jēzu,

“Tavā Spēkā” pielikums “Diakonijas Vēstis” 2004.gada jūlijs

2004.gada jūlijs

Rīgas Sv.Jāņa draudzes avīzes pielikums

Diakonijas

Papildinājums: 1. Latvijas luterāņu jauniešu dienas

Programma:

Sestdien 21. augustā:

10:00-12:00 Ierašanās un reģistrēšanās

Pirmās Latvijas luterāņu jauniešu dienas

Pirmās Latvijas luterāņu jauniešu dienas

…kamēr mums ir laiks,

Sanktpēterburga, 2004.gads 1-6.jūnijs, archibīskapa E.E.Rozīša vizīte

Mācītāja Jura Zariņa atskaite

par kalpošanu Sankpēterburgas Jēzus latviešu evaņģēliski

Latvijas Republikas un Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas līgums

P R O J E K T S (Precīzs teksts

Powered by WordPress