Lielā Otrdiena

Mācītājs Indulis Paičs

Lielā Otrdiena

Un Viņš Savā

Apsveikums dzimšanas dienā!

Sveiciens dzimšanas dienā, Jāņa draudzes mājas lapa!

Sveiciens veidotājiem un

IR SĀCIES KRISTUS CIEŠANU LAIKS

Kas ir gavēnis?

Izšķirošiem notikumiem savā un tautas dzīvē

Pārdomas. Mana patiesība.

Mana patiesība.

Budisti uzskata, ka, stingri sekojot astoņiem budisma

Vecgada vakara sprediķis 2003.gada 31.decembrī

Lasījumi: Tit. 3, 4-7; Sal.māc.3,1-13; Mt. 25,31-46 (teksti pilnībā sprediķa

Visu atdot otram

Ikviens, kurš svētdienas rītā ierodas uz Dievkalpojumu, būs pamanījis klusos

Draudzes īpašums Bevulēnos

Aizvien raibāka un aktīvāka dzīve sāk ritēt draudzes lauku īpašumā

Draudzes koris

Jāņa baznīcas draudzes korim par šā gada Lielo Notikumu kļuva

Turpinās baznīcas atjaunošana

Rīgas Sv.Jāņa baznīca ir īpašs, unikāls kultūrvēsturisks piemineklis, jo baznīca

Ziemassvētku vakarā draudzes ziņu lapiņai “Tavā Spēkā”

Mt. 1, 20-21 Tā Kunga eņģelis parādījās sapnī un sacīja:

Powered by WordPress