Draudzes koris

Jāņa baznīcas draudzes korim par šā gada Lielo Notikumu kļuva

Turpinās baznīcas atjaunošana

Rīgas Sv.Jāņa baznīca ir īpašs, unikāls kultūrvēsturisks piemineklis, jo baznīca

Ziemassvētku vakarā draudzes ziņu lapiņai “Tavā Spēkā”

Mt. 1, 20-21 Tā Kunga eņģelis parādījās sapnī un sacīja:

Arhibīskapa Jāņa Vanaga Ziemassvētku vēstījums

Arhibīskapa vēstījums 2003.gada Ziemsvētkos

Vai esat pamanījuši, cik bieži

Archibīskapa Elmāra Ernsta Rozīša Ziemassvētku Vēstījums

Sveiciens 2003.gada Kristus piedzimšanas svētkos,

ievadot Anno Domini 2004

Ikdienas lasījumi 4.Adventa nedēļai

Teksts anglolatvijiešu valodā - mēģiniet atrast un izlasīt šīs Bībeles

Advents ir Advents

"Latvijas Vēstnesis", Nr. 466/469, 22.12.2000. Dr.philol. Rasma Grīsle

Kristus klaudzina atkal

1.Advents 2003.gadā

Šī jaunā Baznīcas gada pirmā svētdiena, Adventa

Eseja. Pirmā saruna ar Dievu.

Mans ceļš ticībā.

Sākšu ar to kas es pats

Sprediķis par dzīvības godāšanu

Lk.1, 39 Un Marija cēlās tanīs pašās dienās un steigšus

Powered by WordPress