Jauniešu dzīve

Jaunieši (skaidrojums vārdam: sirdī un garā jauni, aktīvi ļautiņi) ir

MUMS JĀIEGŪST KRISTUS

F.B.Meijers "Kristīga dzīve"

GRIBA

“Ja jūs gribēsiet un

2002. gada Ziemassvētki. Virsmācītāja Jāņa Liepiņa apsveikums.

Dzejnieks Kārlis Skalbe bija devies trimdā uz Zviedriju un no

Tapusi Jāņa baznīcas web lapa. Informācija presei – 9. marts, 2003.

INFORMĀCIJA MASU MEDIJIEM

2003. gada 9. marts

ATKLĀTA

2002. gads – rit Jāņa baznīcas ērģeļu atjaunošanas darbi

2002. gada Ziemassvētki

CAURI ADVENTA LAIKAM

Mācītājs Juris Zariņš

Lk. 21, 25-28

Bēgšana uz Ēģipti

Stāsts "Bēgšana uz Egipti" no Selmas Lāgerlēvas grāmatas "Kristus leģendas",

Saruna ar Jāņa baznīcas draudzes locekļiem Intu un Daci Vīksnām

Ar Jāņa baznīcas draudzes locekļiem Intu un Daci Vīksnām tikāmies

MUMS JĀIEGŪST KRISTUS

F.B.Meijers, mācītājs Londonā, 1900. gads

Piesavināšanās.

Neapmierināsimies ar

SVĒTRUNA “BŪT VIENOTIEM, NE SAŠĶELTIEM”

OCULI 2003.gada 23.martā

Lk.11,14-28 14 Pēc tam Viņš

Powered by WordPress