R.Bahs – Nekad nekaunies 

Nekad nekaunies, ja to, ko esi izdarījis vai pateicis, uzzina visa pasaule – pat ja izpaustais nav taisnība.

 ***

Draugi jau pirmajās minūtēs pēc satikšanās tevi sapratīs labāk   nekā paziņas pēc tūkstoš gadiem.

***

 Lai ieviestu kaut ko savā dzīvē, iztēlojies, ka tas tur jau ir.

 ***

Saites, kas vieno īstu ģimeni, nav asinssaites, bet gan tās, kuras saista ar cieņu citam pret citu un prieku, ko jūs ienesat cits cita dzīvē.

 Vienas ģimenes locekļi reti uzaug zem viena jumta.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress