Saites 

Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca Latvijā
www.lelb.lv
LELB svētdienas skolas nozare
www.svskola.lv
LELB jauniešu mājas lapa
www.lelb-jaunatne.lv
LELB diakonijas centrs
www.diakonija.lv
Lutera akadēmija
www.lutaka.lv
Saldus Sv. Gregora kristīgās kalpošanas skola
www.gregors.lv
SIA “Pastorāts” – LELB nekustāmo īpašumu apsaimniekošana
www.pastorats.lv
Luterisma mantojuma fonds
www.lmf.lv
Luterāņi dzīvībai
www.luteranidzivibai.lv

Citas interesantas vietas

Bībele internetā
www.bibelesbiedriba.lv
http://www.robertsfeldmanis.lv/
Kristīgās dzejas portāls: http://www.egineto.lv
Internacionāla ekumēniska kopiena, ko nodibināja Brālis Rožē 1940.gadā, Taizē, Francijā
www.taize.fr

Tezē Baltijas reģionālā tikšanās Rīgā 2014. gadā – http://taizeriga2014.lv

Latvijas Via de Cristo. Trīs-dienu nometne garīgai stiprināšanai
www.viadecristo.lv
“Patiesībā vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī”
www.lkr.lv

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress