Sēru vēsts. +Ēriks Mesters, arhibīskaps emeritus 

“Es pats iešu ar tevi, un Es došu tev mieru.” /2 Moz. 33:14/

Mīļie amata brāļi un māsas, evaņģēlisti(-es), draudžu priekšnieki(-ces) un draudžu kalpotāji, virsvaldes darbinieki!

Sirsnībā un pazemībā aicinu Jūs piedzīvot Baznīcas vienotību un kopību arī šajā skumjajā brīdī

un pulcēties visiem kopā š.g. 12.novembrī, lai atvadītos

no mūsu Baznīcas arhibīskapa emeritus

Ērika Mestera

(*20.12.1926, ord. 08.06.1969, kons.24.08.1986, †08.11.2009)

12.00 Atvadīšanās sākums Rīgas Domā

13.00 Bēru dievkalpojums

15.00 Apbedīšana Sarkandaugavas Kalnu kapsētā

Mūžīgo mieru Kungs dod, mūžīgā gaisma lai atspīd pār viņu!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress