Slavēšana 

Slavēšana 1

Tā ir Dieva gudrība,
Kas noslēpumā apslēpta,
Ko Dievs bija paredzējis
Mūsu godībai.

Kristus ir šī gudrība
Kristus mūsu taisnība,
Izpirkšanas maksa
Un svētums.

Lai būtu kā rakstīts
Kas grib dižoties,
Tas lai dižojas Kristū,
Mūsu Kungā.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress