Sveicam kristītos un iesvētītos! 

(6) Arī Kristus ir vienreiz par visām reizēm grēku dēļ cietis – taisnais par netaisnajiem –, lai jūs pievestu pie Dieva;..

Apsveicam no sirds!

Noslēdzies jauniesvētāmo mācību laiks!

15. jūnijā tika kristīti un 16. jūnijā

iesvētīti  un

draudzei piepulcināti jauni Kristus mācekļi !

Ps.23
1 Dāvida dziesma. Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka.
2 Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens.
3 Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ.
4 Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo Tu esi pie manis, Tava gana vēzda un Tavs gana zizlis mani iepriecina.
5 Tu klāj man galdu, maniem ienaidniekiem redzot, Tu svaidi ar eļļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai.
6 Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu Tā Kunga namā vienumēr.

No sirds priecājamies un vēlam nepagurt  Kristus dēļ!

Lai prieks un miers vienmēr caur Dieva vārdu

Jūs stiprina un iedrošina!

Jūsu draudze un mācītāji


Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress