Svētku dievkalpojumi 

advente3

24. decembrī pl. 17:00, 20:00 Ziemassvētku vakara dievkalpojumi

25. decembrī pl. 10 : 00   I Ziemassvētku dievkalpojums

26. decembrī pl. 10 : 00   II Ziemassvētku dievkalpojums

pl.12 : oo    Senioru Ziemassvētki draudzes nama zālē

1. janvārī pl.10 : 00 Jaungada dievkalpojums

6. janvārī pl. 18 : 30 Zvaigznes dienas dievkalpojums

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress