Ciešanu laika rīts “Esi redzīgs un pateicīgs” 2015.03.05. 

Rīta svētbrīži ceturtdienās – ieeja baznīcā no Jāņa ielas 7 caur Sakristeju no 8.00, laiks klusām pārdomām.

8.30 -9.00 Grēknožēlas svētbrīdis ar Sv.Vakarēdienu.

Būsiet gaidīti vēl 3 rītus – 12., 19. un 26.martā.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress